หน้าแรก
 
 
 
 
  รถส่วนบุคคล
  รถประจำทาง
 
  รถตู้
 
  รถแท็กซี่
   
คลิกเพื่อดูแผนที่โดยสังเขป
         
 
 
 
 
  รถ NGV
 
  รถสองแถว
คลิกเพื่อดูแผนที่โดยละเอียด
     
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองกิจการนักศึกษา มธ. เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-2923 โทรสาร : 0-2564-2923  
 
  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน :
 
คุณประพนธ์ ภิริยะแสง เบอร์โทรศัพท์ : 099-195-6490   E-mail : praphon@paripat-organizer.com
บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (บริษัทผู้จัดงาน "เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558")
เบอร์โทรศัพท์ : 02-635-6327-8 ต่อ 21   โทรสาร : 02-635-6329