หน้าแรก
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  กองงานศูนย์รังสิต งานบริหารอาคารสถานที่
 
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4440-79 ต่อ 1911, 1912, 1915
โทรสาร : 0-2564-4406
   
 
     
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน
  คุณประพนธ์ ภิริยะแสง
เบอร์โทรศัพท์ : 099-195-6490
E-mail : praphon@paripat-organizer.com
บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (บริษัทผู้จัดงาน "เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558")
เบอร์โทรศัพท์ 02-635-6327-8 ต่อ 23 โทรสาร 02-635-6329
   
 
 
  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน :
 
คุณประพนธ์ ภิริยะแสง เบอร์โทรศัพท์ : 099-195-6490   E-mail : praphon@paripat-organizer.com
บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (บริษัทผู้จัดงาน "เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558")
เบอร์โทรศัพท์ : 02-635-6327-8 ต่อ 21   โทรสาร : 02-635-6329