ดาวน์โหลดข้อมูล
 
"เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558"
4-5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ลงทะเบียนออนไลน์
     
  ประมวลภาพงาน TU Open House 2010
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงาน “เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558”
ในวันพุธที่ 4 และวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต (อาคารยิมเนเซียม 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่บริเวณงาน
     
  VDO กิจกรรมงาน TU Open House 2010 เกี่ยวกับการลงทะเบียน
“เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558” สามารถลงทะเบียนออนไลน์
ผ่านทาง http://www.tuopenhouse2015.tu.ac.th คลิกเพื่อลงทะเบียน
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : กองงานศูนย์รังสิต งานบริหารอาคารสถานที่
  โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 1911, 1912, 1915
  โทรสาร 0-2564-4406
 
  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน :
 
คุณประพนธ์ ภิริยะแสง เบอร์โทรศัพท์ : 099-195-6490   E-mail : praphon@paripat-organizer.com
บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (บริษัทผู้จัดงาน "เปิดบ้าน ธรรมศาสตร์ 2558")
เบอร์โทรศัพท์ : 02-635-6327-8 ต่อ 21   โทรสาร : 02-635-6329